Авторизация / Кабинет>>


TRACE MODE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

АСУ ТП процесу дефекосатурації Оржицкого цукрового заводу

Компанія Прогтехком (Обухів, Україна) з успіхом завершила автоматизацію технологічного процесу дефекосатурації. Оржицкого цукрового заводу (Полтавська область). У проекті була використана SCADA та SOFTLOGIC-система TRACE MODE та контролери WinCON-8000. Розробка операторського інтерфейса АСУ та програмування контролерів проводилось в TRACE MODE по новітній технології наскрізного програмування.

Система управління побудована по традиційній ієрархічній схемі. Верхній рівень системи реалізує взаємодію оператора з технологічним обладнанням, яке задіяне у виробничому процесі, надає персоналу в наглядному вигляді на екрані монітора оперативну технологічну інформацію у вигляді динамічних мнемосхем та графіків за будь-який відрізок часу, формує архіви основних технологічних параметрів та повідомлення про відхилення параметрів від регламентних значень. Середній рівень  реалізує обробку отриманої аналогової і дискретної інформації, формує і відпрацьовує  програмне дискретне управління по закладених алгоритмах та аналогове регулювання по різних законах. На нижньому рівні датчики та перетворювачі  забезпечують збір аналогових та дискретних сигналів технологічних параметрів і здійснюють безпосереднє управління виконавчими механізмами.

Нижній рівень АСУ ТП ДС реалізований з використанням вітчизняних та імпортних датчиків і перетворювачів (“МІКРОЛ”, ”АСВЕГА”, ”ТЕРА”, ”ВП Діліс”, ”ПРОМСАТ”, ”СІНАПС”,  ”Мікротерм”, “APLISENS”, ”CAMOZZI”, “Danfoss”). Апаратна платформа середнього рівня системи – промисловий контролер WinCon-8741, модулі дискретного і аналового вводу/виводу серії І-8000 (виробництво компанії ICP DAS), індустріальний комутатор мережі Ethernet – EDS-205 (виробництво компанії MOXA).

Автоматизоване робоче місце оператора реалізоване на персональному комп’ютері, на якому встановлена ліцензійна операційна система Microsoft Windows XP. Контролери WinCon-8741 мають встановлену ліцензійну операційну систему Microsoft Windows CE.NET. Для програмування контролерів і створення операторської станції використовується SCADA/HMI/SOFTLOGIC-система TRACE MODE 6 компанії AdAstra. Контрольно-управляючим ядром системи верхнього рівня є Монітор реального часу на 512 каналів, рівня контролерів – МікроМонітори реального часу на 256 каналів. Обмін даними між моніторами реального часу здійснюється в локальній мережі Ethernet.

Основними функціями АСУ ТП являються:

 • контроль витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат суспензії ІІ сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат поверненого соку І сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат згущеної суспензії І сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат соку з теплого дефекатора з врахуванням рівня соку в теплому дефекаторі;
 • контроль і регулювання витрат фільтрованого соку І сатурації з врахуванням рівня соку в збірнику фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на попередню дефекацію по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока в дефекосатуратор по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на основну дефекацію по співвідношенню до витрат переддефекованого соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на дефекацію перед ІІ сатурацією по співвідношенню до витрат фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в дефекосатуратор по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в прямотечійний сатуратор по співвідношенню до витрат соку на гарячий дефекатор;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в сатуратор І по співвідношенню до витрат соку на гарячий дефекатор;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в сатуратор ІІ по співвідношенню до витрат фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання рівня соку в збірнику дифузійного соку;
 • контроль рівня соку в дефекосатураторі;
 • контроль рівня соку в теплому дефекаторі;
 • контроль і регулювання рівня соку в гарячому дефекаторі з врахуванням часу перебування соку в ньому;
 • контроль рівня соку в котлі І сатурації;
 • контроль рівня в збірнику нефільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня в мішалці суспензії соку І сатурації;
 • контроль рівня в збірнику фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня соку в котлі ІІ сатурації;
 • контроль рівня в збірнику нефільтрованого соку ІІ сатурації;
 • контроль рівня в збірнику продувок;
 • контроль рівня в напірному збірнику нефільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня в мішалці суспензії соку ІІ сатурації (контрольна фільтрація);
 • контроль рівня в напірному збірнику фільтрованого соку ІІ сатурації (контрольна фільтрація);
 • контроль рівня в збірнику соку на випарювальну станцію;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі сатураційного газу;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі вапняного молока;
 • контроль хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль рН соку в 6 зоні переддефекатора;
 • контроль рН соку на виході з дефекосатуратора;
 • контроль і регулювання рНсоку на виході з котла І сатурації;
 • контроль і регулювання рНсоку на виході з котла ІІ сатурації;
 • контроль температури соку на вході в кавітатор;
 • контроль температури соку на виході з кавітатора;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику сирого соку;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику соку перед гарячим дефекатором;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику соку перед дефекатором ІІ сатурації;
 • контроль температури соку на продувці №1 переддефекатора;
 • контроль температури соку на продувці №2 переддефекатора;
 • контроль температури соку на продувці дефекосатуратора;
 • автоматичне управління продувками переддефекатора, дефекосатуратора, гарячого дефекатора, прямотечійного сатуратора, І сатуратора, дефекатора ІІ сатурації, ІІ сатуратора;
 • контроль і сигналізація роботи насосів;
 • контроль і регулювання температури в підігівниках соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на попередню дефекацію по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на основну дефекацію по співвідношенню “сік – молоко” з врахуванням густини вапняного молока;
 • контроль густини вапняного молока;
 • контроль і регулювання рівня соку в холодному дефекаторі;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі СО2 з врахуванням хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль і регулювання рН в котлі І сатурації;
 • контроль і регулювання рН в котлі ІІ сатурації;
 • контроль і регулювання витрат поверненого соку І сатурації по співвідношенню “сік – повернення”;
 • автоматичне управління продувками котлів попередньої та основної дефекації, І та ІІ сатурації;
 • контроль і сигналізація роботи насосів.

Новая АСУ ТП дефекосатурації обеспечила:

 • можливість впровадження новітніх технологічних режимів на різних стадіях очистки соку;
 • покращення якості регулювання технологічних параметрів;
 • підняття на якісно новий рівень оперативного представлення про хід технологічного процесу для всіх категорій користувачів;
 • заміна морально і фізично застарілих засобів автоматизації.

Компанія Прогтехком має великий досвід автоматизації цукрових заводів України із застосуванням SCADA TRACE MODE, нею розроблені АСУ ТП для Олександрійского, Одеського, Першотравневого й ін. цукрових заводів.

TOP NEWS

TRACE MODE 6 в новой АСУ ТП производства мелкодисперсного диоксида кремния-орисила

Специалисты ООО "Завод ДК Орисил" (г. Калуш Ивано-Франковской обл., Украина) с успехом применили TRACE MODE 6 для разработки и внедрения АСУ основного технологического процесса предприятия - производства  мелкодисперсного диоксида кремния - орисила.

Все работы по проектированию, подбору оборудования, монтажу, наладке, программированию контроллеров и модулей-преобразователей а главное - программированию АСУ ТП в TRACE MODE 6 выполнялись силами отдела Главного прибориста завода, без привлечения сторонних специалистов.

Новая АСУ ТП включает в себя ....

SCADA TRACE MODE в АСУ ТП производства биогазового топлива в Польше

Специалисты компании TEST TElemetria + STerowanie (Польша) применили SCADA TRACE MODE в системе управления производством биогазового топлива на Предприятии водоснабжения и канализации (Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Elblagu Sp. z o.o. ) в г. Эльблонг на северо-востоке Польши.

Город Эльблонг является польским лидером по производству энергии из возобновляемых источников, включая биогаз и биомассу.

По заявлению разработчиков системы производства биотоплива, использование SCADA TRACE MODE снизило общие затраты на реализацию проекта в два-три раза.

Новая система производства биотоплива работает под управлением SCADA TRACE MODE ДокМРВ+, что позволяет ...

SCADA TRACE MODE в системе мониторинга и диспетчерского управления электрическими сетями ЦЭК г. Днепропетровска

Компания «Спецэнергоприбор» (г. Днепропетровск), авторизованный партнер AdAstrA Research Group, Ltd на Украине применила SCADA-систему TRACE MODE для разработки и внедрения автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления объектами Центральной Энергетической Компании  г. Днепропетровска - мониторинга электрических сетей и подстанций 6, 10, 35, 150 кВ.

В частности, разработана и внедрена Мнемосхема сетей и подстанций ЦЭК, предназначенная для мониторинга в реальном времени текущего состояния сетей электроснабжения г. Днепропетровска. На экран диспетчера в удобной и наглядной форме выводится оперативная информацация о положении коммутационных аппаратов ЦЭК, программных блокировок неправильных действий диспетчера, осуществляется архивирование данных об изменении схемы предприятия и пр.

Автоматизированная система мониторинга электрических сетей и подстанций ЦЭК выполняет следующие функции...

SCADA TRACE MODE в АСУ ТП химводоподготовки Обуховской ТЭС

Специалисты компании Прогтехком (г. Обухов, Украина) запустили в промышленную эксплуатацию новую АСУ ТП химводоподготовки на Обуховской ТЭС.

Новая АСУ ТП работает под управлением SCADA TRACE MODE 6. Аппаратный уровень АСУ ТП химводоподготовки реализован при помощи микропроцессорного контролера МИК-52 и отечественных и импортных датчиков и преобразователей (“МИКРОЛ”, ”АСВЕГА”, “APLISENS”, “Danfoss”).

Основные функции системы...

TRACE MODE в АСУТП установки разогрева промежуточных ковшей машины непрерывного литья заготовок

Компания "Научно-технические инновации" (Россия, г. Миасс) завершила разработку АСУТП установки разогрева промежуточных ковшей на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1) в цехе ЭСПЦ ОАО «Уральская Сталь» г. Новотроицк. 

Новая АСУТП УРПК МНЛЗ-1 выполняет следующие функции...

LAST NEWS

SCADA TRACE MODE в АСУ ТП нефтеперерабатывающего завода Mangystau Oil Refining

Специалисты компании «Укрнефтемаш» (Харьков) применили SCADA-систему TRACE MODE для разработки высоконедежной резервированной АСУ ТП НПЗ для нефтяной компании «Mangystau Oil Refining» г. Актау (Казахстан) .

Модульный НПЗ «Optima - 235» позволяет перерабатывать до 235 тысяч тонн нефти в год и получать следующие виды товарных топлив:

 • прямогонная бензиновая фракция;
 • прямогонное дизельное топливо;
 • топливный мазут.

  • SCADA-системе TRACE MODE 6 в новой АСУ ТП НПЗ обеспечивает...

SCADA TRACE MODE в автоматизированной системе коммерческого учета природного газа и сточных вод в ПАО АЗОТ г. Черкассы

В мае 2015 г. киевская компания ООО "НТ-ПРОЕКТ" (Киев) сдала в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему коммерческого учета природного газа и сточных вод в цехе очистки промышленных и сточных вод на черкасском ПАО "АЗОТ" (Черкассы, Украина).

Новая система использует Док GSM МРВ+ SCADA TRACE MODE 6 в качестве сервера. Предусмотрены дополнительные клиентские рабочие места на базе NetLink Light SCADA TRACE MODE 6, а также удаленные АРМ Web-пользователей, обеспечиваемые web-сервером TRACE MODE Data Center.

Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета природного газа и сточных вод ПАО "АЗОТ" (Черкассы, Украина) позволило... 

 

SCADA TRACE MODE в судовых системах мониторинга яхт и скоростных катеров

Судостроительная компания ЗАО «Рыбинская верфь» оснастила серийно производимые скоростные катера и яхты высокотехнологичными системами мониторинга, разработанными в SCADA-системе TRACE MODE 6 (АдАстра).

Судовая система индикации и регистрации позволяет осуществлять мониторинг и управление ...

 

ГП «Петровский завод угольного машиностроения» применил SCADA TRACE MODE 6 в системах безопасности угольных шахт Донбасса

ГП «Петровский завод угольного машиностроения» (г. Донецк, Донбасс) использовал SCADA TRACE MODE 6 для разработки и внедрения системы безопасности УТАС (унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами).  

Система УТАС предназначена для обеспечения комплексной безопасности, непрерывного контроля параметров воздуха горных выработок, горно-шахтного оборудования (ГШО) и технологических комплексов, управления машинами и технологическими комплексами, передачи информации на диспетчерский пункт, ее обработки и отображения, повышения оперативности управления персоналом.

Система безопасности шахт УТАС осуществляет следующие функции...

Диспетчеризация коттеджного поселка "Родные просторы"

Введена в эксплуатацию 1-ю очередь системы диспетчеризации коттеджного посёлка «Родные Просторы». АСДУ разработана и запущена при помощи SCADA-системы TRACE MODE 6 (Адастра).

Главной особенностью АСДУ коттеджного поселка «Родные Просторы» является мобильность рабочего места оператора, подключенного к контроллерам через широкополосную GSM сеть при помощи 3G-модема. В качестве сети был выбрана локальная сеть оператора с выделенными, так называемыми, «серыми» IP-адресами, без доступа в интернет, что обеспечивает...

Текущим является релиз TRACE MODE 7.00. Обновитесь бесплатно!НОВОСТИ