Авторизация / Кабинет>>


TRACE MODE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

АСУТП дефекосатурации Краснознаменского сахарного завода: высокая эффективность и быстрая окупаемость

Мнемосхема экрана дефекосатурации

На Краснознаменском сахарном заводе (пгт. Радостное, Одесская область), воходящем в группу компаний ОзАО "АПК Южный альянс" внедрена АСУ ТП участка дефекосатурации на базе программного комплекса SCADA TRACE MODE. Системным интегратором выступила компания ООО "Информатика, компьютеры, системы".

В рамках проекта автоматизации сахарного завода были разработаны: АСУ ТП стабилизации соковых потоков участка дефекосатурации и АСУ ТП продувки технологических котлов. Полевой уровень автоматизации реализован на контроллерах I-8811 под управлением Micro TRACE MODE с применением технологии программирования логических контроллеров SOFTLOGIC, на котором реализованы функции управления исполнительными механизмами и функции сбора информации с датчиков, а именно:

 • датчиков уровня;
 • датчиков температуры; 
 • датчиков давления;
 • датчиков pH;
 • датчиков расхода;
 • концевых выключателей;

Контур управления сатурациейАРМ оператора участка дефекосатурации Краснознаменского сахарного завода с программным обеспечением SCADA TRACE MODE обеспечивает непрерывный прием данных реального времени с измерительных устройств (ТСП-Pt100, ВЛР230, pH-101П, БРУ-7) и представление информации оператору в удобном и интуитивно понятном виде.

В результате реализации проекта автоматизации обслуживающий персонал сахарного завода видит на экране все основные параметры технологического процесса , может осуществлять оперативное управление, предотвращать, или сократить до минимума аварийные ситуации.

Программное обеспечение проекта АСУ ТП дефекосатурации Краснознаменского сахарного завода разрабатывалось в рамках единого программного инструмента по технологии единой линии программирования. Уникальные технологии автоматизации труда разработчика, такие как автопостроение, удаленная загрузка, мощные средства отладки и редактирования проекта позволили разработать и внедрить АСУ ТП производственного участка  дефекосатурации в кратчайшие сроки (временные затраты на пусконаладку - 24 часа).

В результате внедрения АСУ ТП на предприятии были решены задачи выявления случаев неправомерных действий персонала, экономии сырья, электроэнергии а также обеспечено снижение затрат на обслуживание и высвобождение материально-технических ресурсов завода за счет оптимизации технологии. 

АСУ ТП процесу дефекосатурації Оржицкого цукрового заводу

Компанія Прогтехком (Обухів, Україна) з успіхом завершила автоматизацію технологічного процесу дефекосатурації. Оржицкого цукрового заводу (Полтавська область). У проекті була використана SCADA та SOFTLOGIC-система TRACE MODE та контролери WinCON-8000. Розробка операторського інтерфейса АСУ та програмування контролерів проводилось в TRACE MODE по новітній технології наскрізного програмування.

Система управління побудована по традиційній ієрархічній схемі. Верхній рівень системи реалізує взаємодію оператора з технологічним обладнанням, яке задіяне у виробничому процесі, надає персоналу в наглядному вигляді на екрані монітора оперативну технологічну інформацію у вигляді динамічних мнемосхем та графіків за будь-який відрізок часу, формує архіви основних технологічних параметрів та повідомлення про відхилення параметрів від регламентних значень. Середній рівень  реалізує обробку отриманої аналогової і дискретної інформації, формує і відпрацьовує  програмне дискретне управління по закладених алгоритмах та аналогове регулювання по різних законах. На нижньому рівні датчики та перетворювачі  забезпечують збір аналогових та дискретних сигналів технологічних параметрів і здійснюють безпосереднє управління виконавчими механізмами.

Нижній рівень АСУ ТП ДС реалізований з використанням вітчизняних та імпортних датчиків і перетворювачів (“МІКРОЛ”, ”АСВЕГА”, ”ТЕРА”, ”ВП Діліс”, ”ПРОМСАТ”, ”СІНАПС”,  ”Мікротерм”, “APLISENS”, ”CAMOZZI”, “Danfoss”). Апаратна платформа середнього рівня системи – промисловий контролер WinCon-8741, модулі дискретного і аналового вводу/виводу серії І-8000 (виробництво компанії ICP DAS), індустріальний комутатор мережі Ethernet – EDS-205 (виробництво компанії MOXA).

Автоматизоване робоче місце оператора реалізоване на персональному комп’ютері, на якому встановлена ліцензійна операційна система Microsoft Windows XP. Контролери WinCon-8741 мають встановлену ліцензійну операційну систему Microsoft Windows CE.NET. Для програмування контролерів і створення операторської станції використовується SCADA/HMI/SOFTLOGIC-система TRACE MODE 6 компанії AdAstra. Контрольно-управляючим ядром системи верхнього рівня є Монітор реального часу на 512 каналів, рівня контролерів – МікроМонітори реального часу на 256 каналів. Обмін даними між моніторами реального часу здійснюється в локальній мережі Ethernet.

Основними функціями АСУ ТП являються:

 • контроль витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат суспензії ІІ сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат поверненого соку І сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат згущеної суспензії І сатурації по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат соку з теплого дефекатора з врахуванням рівня соку в теплому дефекаторі;
 • контроль і регулювання витрат фільтрованого соку І сатурації з врахуванням рівня соку в збірнику фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на попередню дефекацію по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока в дефекосатуратор по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на основну дефекацію по співвідношенню до витрат переддефекованого соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на дефекацію перед ІІ сатурацією по співвідношенню до витрат фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в дефекосатуратор по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в прямотечійний сатуратор по співвідношенню до витрат соку на гарячий дефекатор;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в сатуратор І по співвідношенню до витрат соку на гарячий дефекатор;
 • контроль і регулювання витрат сатураційного газу в сатуратор ІІ по співвідношенню до витрат фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль і регулювання рівня соку в збірнику дифузійного соку;
 • контроль рівня соку в дефекосатураторі;
 • контроль рівня соку в теплому дефекаторі;
 • контроль і регулювання рівня соку в гарячому дефекаторі з врахуванням часу перебування соку в ньому;
 • контроль рівня соку в котлі І сатурації;
 • контроль рівня в збірнику нефільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня в мішалці суспензії соку І сатурації;
 • контроль рівня в збірнику фільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня соку в котлі ІІ сатурації;
 • контроль рівня в збірнику нефільтрованого соку ІІ сатурації;
 • контроль рівня в збірнику продувок;
 • контроль рівня в напірному збірнику нефільтрованого соку І сатурації;
 • контроль рівня в мішалці суспензії соку ІІ сатурації (контрольна фільтрація);
 • контроль рівня в напірному збірнику фільтрованого соку ІІ сатурації (контрольна фільтрація);
 • контроль рівня в збірнику соку на випарювальну станцію;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі сатураційного газу;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі вапняного молока;
 • контроль хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль рН соку в 6 зоні переддефекатора;
 • контроль рН соку на виході з дефекосатуратора;
 • контроль і регулювання рНсоку на виході з котла І сатурації;
 • контроль і регулювання рНсоку на виході з котла ІІ сатурації;
 • контроль температури соку на вході в кавітатор;
 • контроль температури соку на виході з кавітатора;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику сирого соку;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику соку перед гарячим дефекатором;
 • контроль і регулювання температури в підігрівнику соку перед дефекатором ІІ сатурації;
 • контроль температури соку на продувці №1 переддефекатора;
 • контроль температури соку на продувці №2 переддефекатора;
 • контроль температури соку на продувці дефекосатуратора;
 • автоматичне управління продувками переддефекатора, дефекосатуратора, гарячого дефекатора, прямотечійного сатуратора, І сатуратора, дефекатора ІІ сатурації, ІІ сатуратора;
 • контроль і сигналізація роботи насосів;
 • контроль і регулювання температури в підігівниках соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на попередню дефекацію по співвідношенню до витрат дифузійного соку;
 • контроль і регулювання витрат вапняного молока на основну дефекацію по співвідношенню “сік – молоко” з врахуванням густини вапняного молока;
 • контроль густини вапняного молока;
 • контроль і регулювання рівня соку в холодному дефекаторі;
 • контроль і регулювання тиску в колекторі СО2 з врахуванням хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль хімічного складу сатураційного газу;
 • контроль і регулювання рН в котлі І сатурації;
 • контроль і регулювання рН в котлі ІІ сатурації;
 • контроль і регулювання витрат поверненого соку І сатурації по співвідношенню “сік – повернення”;
 • автоматичне управління продувками котлів попередньої та основної дефекації, І та ІІ сатурації;
 • контроль і сигналізація роботи насосів.

Новая АСУ ТП дефекосатурації обеспечила:

 • можливість впровадження новітніх технологічних режимів на різних стадіях очистки соку;
 • покращення якості регулювання технологічних параметрів;
 • підняття на якісно новий рівень оперативного представлення про хід технологічного процесу для всіх категорій користувачів;
 • заміна морально і фізично застарілих засобів автоматизації.

Компанія Прогтехком має великий досвід автоматизації цукрових заводів України із застосуванням SCADA TRACE MODE, нею розроблені АСУ ТП для Олександрійского, Одеського, Першотравневого й ін. цукрових заводів.

SCADA TRACE MODE 6 в модернизации АСУ ТП сахарного завода ОАО «Нижегородсахар»

Компания ОАО «Нижегородсахар» (Сергачский сахарный завод) выбрала SCADA TRACE MODE 6 для модарнизации системы автоматического регулирования режимов обработки и очистки свекловичного сока на станции дефекосатурации.

Сахарный завод «Нижегородсахар» расположен в Сергачском районе Нижегородской области и является единственным производителем сахарного песка в этом регионе России. Модернизация производства сахарного завода осуществляется на основе новейших российских технологий автоматизации.

Операторский уровень новой АСУТП сахарного завода спроектирован при помощи интегрированной среды разработки SCADA TRACE MODE 6.  На операторской станции установлены исполнительные модули TRACE MODE 6 МРВ на 2048 точек ввода/вывода и  ДокМРВ+ на 127 каналов и 3 шаблона документов. В АСУТП реализованы следующие функции:

 • графический интерфейс оператора с отображением текущих значений технологических параметров;
 • аварийная сигнализация при превышении параметрами допустимых пределов;
 • запись в отчёт тревог аварийных ситуаций с возможностью квитирования событий;
 • ведение архивов технологических параметров с отображением архивных данных на трендах;
 • формирование документов технологической отчетности в формате html.

На аппаратном уровне АСУТП сахарного завода были использованы промышленные ПИД-регуляторы «Метакон-515» и MDS-модули фирмы «КонтрАвт». Обмен с регуляторами производится через OPC-сервер, а с модулями удаленного ввода/вывода по протоколу MODBUS-RTU через встроенный в SCADA TRACE MODE 6 драйвер.

Новая система автоматизации обработки и очистки свекловичного сока на станции дефекосатурации обеспечивает автоматическое регулирование следующих параметров технологического процесса сахарного завода:

 • Температура сока перед отстойниками;
 • Температура сока после диффузии.
 • Температура перед основной дефекацией;
 • Температура сока 2-й сатурации;
 • Давление известкового молока в коллекторе;
 • Автоматизация управления подачей известкового молока на бригель-мюллер, основную дефекацию, 2-ю сатурацию по соотношению к расходам сока;
 • PH 1,2 сатурации подачей сатурационного газа;
 • Давление сатурационного газа;
 • Управление подачей суспензии с ФИЛС на бригель-мюллер.

В настоящее время новая АСУТП сахарного завода находится на стадии пуско-наладки. Примечательно то, что новая система автоматического регурирована на базе SCADA TRACE MODE 6 спроектирована и внедряется всего одним специалистом - начальником отдела КИПиА ОАО «Нижегородсахар» Губиным А.П., при поддержке фирмы «КонтрАвт» и службы технической поддержки компании AdAstra.

Украинские специалисты используют SCADA TRACE MODE в АСУТП ТЭЦ сахарного завода им. Алиева (Азербайджан)

Специалисты филиала «ПП Укрсахартехэнергоремонт» открытого акционерного общества «Акционерная компания САТЭР» разработали и внедрили АСУТП ТЭЦ на новом сахарном заводе им. Алиева в г. Имишли, республика Азербайджан.

Новая современная АСУТП охватывает все основное и вспомогательное оборудование ТЭЦ и обеспечивает управление технологическим процессом, повышает производительность труда, а также безопасную работу обслуживающего персонала. Важно отметить, что в новая АСУТП диспетчерской ТЭЦ полностью построена на базе отечественных контроллеров Логиконт (ИКС-Техно, г. Киев) и SCADA системы Trace Mode 6.

АСУТП ТЭЦ построена по принципу распределенной и многоуровневой системы управления. В ней предусмотрен контроль технологических параметров как по месту, приборами прямого действия, так и с помощью передающих преобразователей и вторичных приборов, установленных на щитах КИП и А возле оборудования и на главном щите управления ТЭЦ. Управление исполнительными механизмами возможно как вручную, так и автоматически со щитов КИПиА.

Все сигналы о параметрах и состоянии оборудования ТЭЦ, поступающие в управляющие контролеры, передаются на сервер и записываются в базу данных. Сервер автоматики построен на базе дублированной версии монитора реального времени TRACE MODE 6 с поддержкой автоматического горячего резервирования - Double Force МРВ+ 6 для Windows на 1023 канала. Архивирование технологической информации производится посредством встроенной в TRACE MODE 6 промышленной СУБД реального времени SIAD/SQL 6.

К серверу подключены автоматизированные рабочие места операторов (АРМ) для слежения за технологическими параметрами соответствующего оборудования. Дополнительное автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора организовано с помощью графической консоли NetLink Light 6. На основе архивируемой информации на АРМ оператора отображаются тренды.

Монитор реального времени со встроенным сервером документирования (ДокМРВ+ на 511 каналов) обеспечивает своевременное формирование отчетов о работе АСУТП ТЭЦ сахарного завода. Автоматическое регулирование, сигнализация, логика защит и блокировок реализованы на уровне контроллеров, которые работают независимо от АРМ верхнего уровня.

TOP NEWS

SCADA TRACE MODE в АСУ ТП производства биогазового топлива в Польше

Специалисты компании TEST TElemetria + STerowanie (Польша) применили SCADA TRACE MODE в системе управления производством биогазового топлива на Предприятии водоснабжения и канализации (Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Elblagu Sp. z o.o. ) в г. Эльблонг на северо-востоке Польши.

Город Эльблонг является польским лидером по производству энергии из возобновляемых источников, включая биогаз и биомассу.

По заявлению разработчиков системы производства биотоплива, использование SCADA TRACE MODE снизило общие затраты на реализацию проекта в два-три раза.

Новая система производства биотоплива работает под управлением SCADA TRACE MODE ДокМРВ+, что позволяет ...

SCADA TRACE MODE в системе мониторинга и диспетчерского управления электрическими сетями ЦЭК г. Днепропетровска

Компания «Спецэнергоприбор» (г. Днепропетровск), авторизованный партнер AdAstrA Research Group, Ltd на Украине применила SCADA-систему TRACE MODE для разработки и внедрения автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления объектами Центральной Энергетической Компании  г. Днепропетровска - мониторинга электрических сетей и подстанций 6, 10, 35, 150 кВ.

В частности, разработана и внедрена Мнемосхема сетей и подстанций ЦЭК, предназначенная для мониторинга в реальном времени текущего состояния сетей электроснабжения г. Днепропетровска. На экран диспетчера в удобной и наглядной форме выводится оперативная информацация о положении коммутационных аппаратов ЦЭК, программных блокировок неправильных действий диспетчера, осуществляется архивирование данных об изменении схемы предприятия и пр.

Автоматизированная система мониторинга электрических сетей и подстанций ЦЭК выполняет следующие функции...

SCADA TRACE MODE в АСУ ТП химводоподготовки Обуховской ТЭС

Специалисты компании Прогтехком (г. Обухов, Украина) запустили в промышленную эксплуатацию новую АСУ ТП химводоподготовки на Обуховской ТЭС.

Новая АСУ ТП работает под управлением SCADA TRACE MODE 6. Аппаратный уровень АСУ ТП химводоподготовки реализован при помощи микропроцессорного контролера МИК-52 и отечественных и импортных датчиков и преобразователей (“МИКРОЛ”, ”АСВЕГА”, “APLISENS”, “Danfoss”).

Основные функции системы...

TRACE MODE в АСУТП установки разогрева промежуточных ковшей машины непрерывного литья заготовок

Компания "Научно-технические инновации" (Россия, г. Миасс) завершила разработку АСУТП установки разогрева промежуточных ковшей на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1) в цехе ЭСПЦ ОАО «Уральская Сталь» г. Новотроицк. 

Новая АСУТП УРПК МНЛЗ-1 выполняет следующие функции...

АСУ ТП процесу дефекосатурації Оржицкого цукрового заводу

Компанія Прогтехком (Обухів, Україна) з успіхом завершила автоматизацію технологічного процесу дефекосатурації. Оржицкого цукрового заводу (Полтавська область). У проекті була використана SCADA та SOFTLOGIC-система TRACE MODE та контролери WinCON-8000. Розробка операторського інтерфейса АСУ та програмування контролерів проводилось в TRACE MODE по новітній технології наскрізного програмування...

АСУ ТП процесу дефекосатурації реалізує ...

LAST NEWS

SCADA TRACE MODE в автоматизированной системе коммерческого учета природного газа и сточных вод в ПАО АЗОТ г. Черкассы

В мае 2015 г. киевская компания ООО "НТ-ПРОЕКТ" (Киев) сдала в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему коммерческого учета природного газа и сточных вод в цехе очистки промышленных и сточных вод на черкасском ПАО "АЗОТ" (Черкассы, Украина).

Новая система использует Док GSM МРВ+ SCADA TRACE MODE 6 в качестве сервера. Предусмотрены дополнительные клиентские рабочие места на базе NetLink Light SCADA TRACE MODE 6, а также удаленные АРМ Web-пользователей, обеспечиваемые web-сервером TRACE MODE Data Center.

Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета природного газа и сточных вод ПАО "АЗОТ" (Черкассы, Украина) позволило... 

 

SCADA TRACE MODE в судовых системах мониторинга яхт и скоростных катеров

Судостроительная компания ЗАО «Рыбинская верфь» оснастила серийно производимые скоростные катера и яхты высокотехнологичными системами мониторинга, разработанными в SCADA-системе TRACE MODE 6 (АдАстра).

Судовая система индикации и регистрации позволяет осуществлять мониторинг и управление ...

 

ГП «Петровский завод угольного машиностроения» применил SCADA TRACE MODE 6 в системах безопасности угольных шахт Донбасса

ГП «Петровский завод угольного машиностроения» (г. Донецк, Донбасс) использовал SCADA TRACE MODE 6 для разработки и внедрения системы безопасности УТАС (унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами).  

Система УТАС предназначена для обеспечения комплексной безопасности, непрерывного контроля параметров воздуха горных выработок, горно-шахтного оборудования (ГШО) и технологических комплексов, управления машинами и технологическими комплексами, передачи информации на диспетчерский пункт, ее обработки и отображения, повышения оперативности управления персоналом.

Система безопасности шахт УТАС осуществляет следующие функции...

Диспетчеризация коттеджного поселка "Родные просторы"

Введена в эксплуатацию 1-ю очередь системы диспетчеризации коттеджного посёлка «Родные Просторы». АСДУ разработана и запущена при помощи SCADA-системы TRACE MODE 6 (Адастра).

Главной особенностью АСДУ коттеджного поселка «Родные Просторы» является мобильность рабочего места оператора, подключенного к контроллерам через широкополосную GSM сеть при помощи 3G-модема. В качестве сети был выбрана локальная сеть оператора с выделенными, так называемыми, «серыми» IP-адресами, без доступа в интернет, что обеспечивает...

SCADA TRACE MODE в комплексной АСУТП Белоусовского пивоваренного завода

Компания «Айрон-Техник» (Казахстан) разработала и ввела в промышленную эксплуатацию комплексную АСУТП Белоусовского пивзавода ("Восток пиво") под управлением SCADA TRACE MODE 6.

Новая АСУТП охватывает сразу несколько цехов: бродильный (16 бродильных танков, 3 дрожжевых танка), варочный и цех готовой продукции.

АСУТП Белоусовского пивоваренного завода обеспечивает ...

Текущим является релиз TRACE MODE 6.10.2. Обновитесь бесплатно!НОВОСТИ